Izincwadi Ezithandwayo Uhlobo Comics Graphic Novels

Tatsuya Endo
Tatsuya Endo
Tom Taylor & Bruno Redondo
Tri Vuong & Annalisa Leoni
Tatsuya Endo
Tatsuya Endo
Tatsuya Endo
Tatsuya Endo
Chugong & DUBU(REDICE STUDIO)
Tatsuya Endo
Paru Itagaki
Kevin Eastman, Peter Laird, Tom Waltz, Ben Bishop, Esaú Escorza & Isaac Escorza
Matthew Mercer, Jody Houser & Olivia Samson
Taishi Tsutsui
Kentaro Miura