ספרים פופולריים ז'ָאנר Cookfood Wine

Cesar Vega, Job Ubbink & Erik van der Linden
Marcela Valladolid
James Colquhoun & Laurentine Ten Bosch
Will Bulsiewicz, MD
Joanne Chang & Karen Akunowicz
Marcus Samuelsson
Diana Kennedy
Stephanie Middleberg MS, RD, CDN
Carleigh Bodrug & Dr. Will Bulsiewicz
Wilson Tang & Joshua David Stein
Roy Choi, Tien Nguyen & Natasha Phan
Jerry Traunfeld
Maori Murota
Kwame Onwuachi & Joshua David Stein
Alvin Cailan & Alexandra Cuerdo