Δημοφιλή βιβλία Είδος Sci Fi Fantasy

R.A. Salvatore
Michael J. Sullivan
Adrian Tchaikovsky
Peter V. Brett
James Lovegrove
RJ Blain
Pierce Brown
Robert Dinsdale
Amelia Hutchins
Robert Jordan
Christopher Hinz